Tất cả sản phẩm

NÚM CỬA TỦ NV-T.14

Liên hệ

THÔNG SỐ KĨ THUẬT:

Mã sản phẩm: NV-T.14

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Kích thước: đường kính 30 mm

Khối lượng: 8 g/inch

Màu sắc: bạc

Set: 1 tay nắm 

Tiêu chuẩn chất lượng: test 50.000 lần theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu; bảo hành trọn đời

Đơn giá trên cho đơn hàng 1000 con; mua lẻ liên hệ Hotline: 0942.86.82.81

TAY NẮM CỬA TỦ MÀU TRẮNG NV-T.12

15.300₫

THÔNG SỐ KĨ THUẬT:

Mã sản phẩm: NV-T.12

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Kích thước: 96 mm; 128 mm

Khối lượng: 8 g/inch

Màu sắc: trắng

Set: 1 tay nắm 

Tiêu chuẩn chất lượng: test 50.000 lần theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu; bảo hành trọn đời

Đơn giá trên cho đơn hàng 1000 con; mua lẻ liên hệ Hotline: 0942.86.82.81

GÙ NHÔM ĐẦU BẰNG NV-T.13

3.700₫

THÔNG SỐ KĨ THUẬT:

Mã sản phẩm: NV-T.13

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Kích thước: F18; F20

Khối lượng: 8 g/inch

Màu sắc: bạc

Set: 1 tay nắm 

Tiêu chuẩn chất lượng: test 50.000 lần theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu; bảo hành trọn đời

Đơn giá trên cho đơn hàng 1000 con; mua lẻ liên hệ Hotline: 0942.86.82.81

TAY NẮM CỬA TỦ MÀU TRẮNG NV-T.11

5.900₫

THÔNG SỐ KĨ THUẬT:

Mã sản phẩm: NV-T.11

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Kích thước: 96 mm; 128 mm

Khối lượng: 8 g/inch

Màu sắc: trắng

Set: 1 tay nắm 

Tiêu chuẩn chất lượng: test 50.000 lần theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu; bảo hành trọn đời

Đơn giá trên cho đơn hàng 1000 con; mua lẻ liên hệ Hotline: 0942.86.82.81

TAY NẮM CỬA TỦ MÀU TRẮNG NV-T.10

7.400₫

THÔNG SỐ KĨ THUẬT:

Mã sản phẩm: NV-T.10

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Kích thước: 64 mm; 96 mm; 128 mm

Khối lượng: 8 g/inch

Màu sắc: trắng

Set: 1 tay nắm 

Tiêu chuẩn chất lượng: test 50.000 lần theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu; bảo hành trọn đời

Đơn giá trên cho đơn hàng 1000 con; mua lẻ liên hệ Hotline: 0942.86.82.81

TAY NẮM CỬA TỦ KIỂU MỚI NV-T.09

5.900₫

THÔNG SỐ KĨ THUẬT:

Mã sản phẩm: NV-T.09

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Kích thước: độ dày 8mm, dài 64; 96; 128 mm

Khối lượng: 8 g/inch

Màu sắc: trắng

Set: 1 tay nắm 

Tiêu chuẩn chất lượng: test 50.000 lần theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu; bảo hành trọn đời

Đơn giá trên cho đơn hàng 1000 con; mua lẻ liên hệ Hotline: 0942.86.82.81

TAY NẮM CỬA TỦ NHÔM MÀU TRẮNG NV-T.08

11.000₫

THÔNG SỐ KĨ THUẬT:

Mã sản phẩm: NV-T.08

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Kích thước: độ dày 8mm, dài 96; 128 mm

Khối lượng: 8 g/inch

Màu sắc: trắng

Set: 1 tay nắm 

Tiêu chuẩn chất lượng: test 50.000 lần theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu; bảo hành trọn đời

Đơn giá trên cho đơn hàng 1000 con; mua lẻ liên hệ Hotline: 0942.86.82.81

TAY NẮM CỬA TỦ NHÔM MÀU BẠC NV-T.07

12.800₫

THÔNG SỐ KĨ THUẬT:

Mã sản phẩm: NV-T.07

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Kích thước: độ dày 8mm, dài 96; 128 mm

Khối lượng: 8 g/inch

Màu sắc: bạc

Set: 1 tay nắm 

Tiêu chuẩn chất lượng: test 50.000 lần theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu; bảo hành trọn đời

Đơn giá trên cho đơn hàng 1000 con; mua lẻ liên hệ Hotline: 0942.86.82.81

TAY NẮM CỬA TỦ NHÔM MÀU BẠC NV-T.06

8.600₫

THÔNG SỐ KĨ THUẬT:

Mã sản phẩm: NV-T.06

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Kích thước: độ dày 8mm, dài 64; 96; 128; 160; 192; 224  mm

Khối lượng: 8 g/inch

Màu sắc: bạc

Set: 1 tay nắm 

Tiêu chuẩn chất lượng: test 50.000 lần theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu; bảo hành trọn đời

Đơn giá trên cho đơn hàng 1000 con; mua lẻ liên hệ Hotline: 0942.86.82.81

TAY NẮM CỬA TỦ NHÔM MÀU BẠC NV-T.05

5.300₫

THÔNG SỐ KĨ THUẬT:

Mã sản phẩm: NV-T.05

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Kích thước: độ dày 8mm, dài 64; 96; 128 mm

Khối lượng: 8 g/inch

Màu sắc: bạc

Set: 1 tay nắm 

Tiêu chuẩn chất lượng: test 50.000 lần theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu; bảo hành trọn đời

Đơn giá trên cho đơn hàng 1000 con; mua lẻ liên hệ Hotline: 0942.86.82.81

TAY NẮM CỬA TỦ NHÔM MÀU BẠC NV-T.04

11.000₫

THÔNG SỐ KĨ THUẬT:

Mã sản phẩm: NV-T.04

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Kích thước: 96 - 224 mm

Khối lượng: 8 g/inch

Màu sắc: bạc

Set: 1 tay nắm 

Tiêu chuẩn chất lượng: test 50.000 lần theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu; bảo hành trọn đời

Đơn giá trên cho đơn hàng 1000 con; mua lẻ liên hệ Hotline: 0942.86.82.81

TAY NẮM CỬA TỦ NHÔM NV-T.03

12.500₫

THÔNG SỐ KĨ THUẬT:

Mã sản phẩm: NV-T.03

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Kích thước: độ dày 8mm, dài 64; 96; 128; 160; 192 mm

Khối lượng: 8 g/inch

Màu sắc: bạc

Set: 1 tay nắm 

Tiêu chuẩn chất lượng: test 50.000 lần theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu; bảo hành trọn đời

Đơn giá trên cho đơn hàng 1000 con; mua lẻ liên hệ Hotline: 0942.86.82.81

Chat Zalo Chat Facebook
Hotline
0942868281